Het Volk

Het Volk

Katholike krant die bestond van 1891 tot 2088, en die nadien fusioneerde met Het Nieuwsblad/De Gentenaar. Oorspronkelijk is de krant geboren als dagblad van de christelijke werknemersbeweging (ACW), in de geest van de encycliek Rerum Novarum, waarin de Paus Leo XIII de basis legde voor de christelijke sociale leer van de Kerk. In de jaren vijftig wordt Het Volk de tweede grootste krant van het land.

Foto opgegeven als voorbeeld. Dit is niet de krant die u zal ontvangen.

www.cadeauretro.com