function ejs_nodroit() { alert('No right clic - thank you'); return(false); } document.oncontextmenu = ejs_nodroit;

Het nieuws van den dag

Het nieuws van den dag

Het Nieuws van den Dag werd in 1885 opgericht door Jan Huyge, die een Vlaamse katholieke volkskrant in Brussel nodig vond. Het blad besteedde aandacht aan faits divers en plaatselijke berichten en werd al vlug zeer populair bij een volkspubliek. In 1888 zou het te maken krijgen met de concurrentie van Het Laatste Nieuws, eveneens Brussels, volks en Vlaams, maar dan liberaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef de krant verschijnen onder Duits censuur, wat gerechtelijke problemen meebracht bij de bevrijding. In het begin van 1948 zou de krant een nieuwe stimulans krijgen door de overname van ’t Vrije Volksblad.

Foto opgegeven als voorbeeld. Dit is niet de krant die u zal ontvangen.

www.cadeauretro.com